Dołącz do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dzieciaki Mleczaki”
– edycja 2024

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel placówki przedszkolnej. Przypominamy, że w tym roku projektem objęte są dzieci w wieku 5-6 lat i z danego przedszkola można złożyć tylko 1 deklarację, więc jeśli w projekcie ma wziąć udział więcej grup – można zgłosić wszystkie dzieci na raz.

Jak się zgłosić?

  1. Poznaj REGULAMIN udziału.
  2. Wypełnij deklarację online klikając na link: WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ
    W deklaracji wskaż wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat, jakie mają być objęte projektem w CAŁEJ placówce.
  3. Po wypełnieniu deklaracji online pobierz dokument w wersji PDF (bezpośrednio po wysłaniu lub z maila, którego podałeś/aś w zgłoszeniu).
  4. Pobraną deklarację wydrukuj, podpisz i wyślij w formie skanu na adres: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl
  5. Placówka zostanie zakwalifikowana, gdy otrzymasz od organizatora potwierdzenie odebrania prawidłowo przekazanych dokumentów!

Do pobrania

Regulamin

Aktualizacja: 15.01.2024