Skutki niedoboru wapnia i magnezu

Czy wiesz, że niedobór wapnia i magnezu może zagrozić nawet życiu?

Prawdopodobne jest także, iż spowoduje to niebezpieczne choroby kliniczne. Narażone są na nie osoby różnych grup wiekowych. U dziewcząt w okresie pokwitania i dzieci mogą wystąpić klasyczne objawy tężyczki z uogólnionymi drgawkami hipokalcemicznymi. Innymi skutkami niedoboru wapnia są: skurcz krtani oraz obturacja oskrzeli.

Nie można lekceważyć objawów wstępnych w postaci odrętwienia, mrowienia, przeczulicy kończyn dolnych i górnych. Jeżeli zauważysz, któryś z tych symptomów, udaj się do lekarza. Jeżeli jesteś osobą, która preferuje naturalne sposoby leczeni, to koniecznie wzbogać swoją dietę o pokarmy mleczne, zawierające optymalną zawartość biopierwiastków.

To Top