Jogurt według Francuza

We Francji termin “fermentowane mleko”, czy “LF” (laits fermentes) jest zarezerwowany dla nabiału wytworzonego z mleka (pełnotłustego lub odtłuszczonego, skondensowanego czy w proszku), które zostało poddane obróbce cieplnej odpowiadającej co najmniej pasteryzacji, a następnie wzbogacone mikroorganizmami charakterystycznymi dla każdego produktu.

Do produkcji francuskich produktów z fermentowanego mleka używa się trzech głównych typów bakterii: lactobacilli (Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus i L. casei), lactococci (Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus) oraz bifidobacteria (Bifidobacterium bifidum i B. longum). Użyte w produktach bakterie i ich szczepy są odpowiedzialne za konkretne właściwości. Jogurt jest szczególnym rodzajem fermentowanego mleka (Codex 2003). We Francji, aby produkt mógł zostać nazwany jogurtem, mleko, z którego jest zrobiony musi zawierać dwa rodzaje bakterii: Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Poza tym, w produkcie końcowym bakterie muszą być żywe i w odpowiedniej ilości (co najmniej 10 milionów bakterii/g). Wyprodukowany we Francji jogurt jest zatem produktem “żywym”.

W innych krajach nie jest to regułą, a sam jogurt może smakować i wyglądać zupełnie inaczej.

To Top