Program Dzieciaki Mleczaki

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

Chcemy w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych.

„Dzieciaki Mleczaki” po raz pierwszy zawitały do przedszkoli w 2012 roku. W roku 2017 ilość dzieci objętych programem przekroczyła ponad 70 000. W ramach realizacji do przedszkoli trafiają materiały opracowane przez metodyków i pedagogów. Przeprowadzono mnóstwo konkursów, pikników i spotkań z Mleczną Paczką.

Opiekunom dostarczamy materiały ułatwiające prowadzenie zajęć, ale nie narzucamy grafiku działań. Jest nam bardzo miło kiedy otrzymujemy zdjęcia z mlecznych zajęć i bardzo chętnie zamieszczamy je w naszej galerii.

Celem programu jest:

Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

Co zyskujesz dołączając do programu:

Darmowe materiały edukacyjne  (ilość materiałów jest ograniczona)

Pomysły na zajęcia dodatkowe wraz ze scenariuszami zajęć

Konkursy z nagrodami

Wsparcie ze strony organizatorów w prowadzonych działaniach promujących mleko

Regulamin

Polska Izba Mleka

Jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy środowiska mleczarskiego – spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem. Zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców Mleka. Jest strategicznym partnerem polskiego mleczarstwa, krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz jego rozwoju.Jedyna w Polsce Izba Gospodarcza branży mleczarskiej, skupiająca spółdzielnie i zakłady mleczarskie oraz firmy współpracujące z branżą. Głównym celem  organizacji jest działanie na rzecz rozwoju rodzimego mleczarstwa w Polsce i poza granicami kraju. Ogromny akcent kładzie na promocję polskich wyrobów mleczarskich. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków pełni rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego.

To Top